Vår historia

Airaksinen är ett solvent familjebolag från Vasa, vars anor sträcker sig redan 40 år tillbaka.

Grunden för våra bolag lades redan 1978, när vi köpte vårt första affärsutrymme i Vasa centrum. Vi äger fortfarande det ovannämnda utrymmet, efter ett antal renoveringar och flera hyresgäster. Efter den första affären har våra bolag vuxit och utvecklats, liksom Vasa stad, till att förvalta en fastighetsmassa som innehåller över 20 fastigheter och mera än 100 hyresgäster. Vår målsättning är att växa och utveckla ägandet långsiktigt, för att vara framgångsrika även i framtiden.
Airaksinen omfattar tre olika aktiebolag:
  • Airaksinen Capital Oy
  • Airaksinen Invest Oy
  • Kiinteistö Airaksinen Oy
Verksamheten för de samtliga tre bolagen är fastighetsplaceringar. Airaksinen hör till Vasas främsta och största privata fastighetsplaceringsbolag. Merparten av våra fastigheter äger rum i Vasa centrum och är bland annat:
  • Vasa tågstation
  • Vasa Posthus
  • Hotell Scandic Vasa
  • Vasa Ab huset
  • Torgpaviljongerna vid Vasa torg
  • Shell fastigheten i centrum
  • Vasa stationsparkering
Samt en hel del övriga affärs-, kontors-, och produktionsutrymmen i Vasa. Vår senaste investering är tornhuset, som blev färdigställt år 2018, där vi har som hyresgäster Scandic, Barona, Atea, Axopar, bostäder, samt våra egna kontorsutrymmen i den översta våningen.

Hyresgäster från småföretagare till börsbolag.

För tillfället har bolagen 6 anställda och den sammanlagda omsättningen för senaste 12 månader är ca. 3 500 000 €.

Med ett aktivt och nära samarbete med våra hyresgäster och samarbetspartners bygger vi på framtidens fastighetsplaceringsverksamhet.