Vår historia

Airaksinen är ett solvent familjebolag från Vasa, vars historia sträcker sig redan 45 år tillbaka.

 

Grunden för våra bolag lades redan 1978, när vi köpte vårt första affärsutrymme i Vasa centrum.

Vi äger fortfarande det ovannämnda utrymmet, efter ett antal renoveringar och flera hyresgäster.

Efter den första affären har våra bolag vuxit och utvecklats, liksom Vasa stad, till ett över 20 fastigheters och mer än 100 hyresgästers bolag. 

 

Vår målsättning är att växa och utveckla ägandet långsiktigt, för att vara framgångsrika även i framtiden.

Airaksinen omfattar tre olika aktiebolag:

  • Airaksinen Capital Oy
  • Airaksinen Invest Oy

Verksamheten för båda bolagen är fastighetsplaceringar.

Airaksinen hör till Vasas främsta och största privata fastighetsplaceringsbolag. Majoriteten av våra fastigheter befinner sig i Vasa centrum och är bland annat:

  • Vasa järnvägsstation
  • Vasa Posthus
  • Hotell Scandic Vasa och tilläggsbyggnaden tornhuset
  • Vasa Ab huset
  • Torgpaviljongerna vid Vasa torg
  • Shell fastigheten i centrum
  • Vasa Asemaparkki

samt övriga affärs-, kontors-, och produktionsutrymmen i Vasa.

 

Vår senaste investering är den nya affärsfastigheten för vår hyresgäst Clas Ohlson i Klemetsö, som färdigställdes år 2022.

Hyresgäster från småföretagare till börsbolag.

För tillfället har bolagen 6 anställda och den sammanlagda omsättningen för senaste 12 månader är ca. 3 300 000 €.

Med ett aktivt och nära samarbete med våra hyresgäster och samarbetspartners bygger vi på framtidens fastighetsplaceringsverksamhet.